Energiprogram

Energinet er et program for overvåking av energiforbruk. Tiltakene har gitt oss store besparelser siden vi begynte med dette i 1999. Vi bruker pr. 2018 mindre energi en vi gjorde i 1999 på tross av store utbyggelser.

Miljøbevissthet; energi, avfall, internt, eksternt 

Ventilasjonsanlegg med meget god varmegjenvinning, samt nytt kjøleanlegg har allerede gitt store besparelser. Vi ble i sin tid kåret til Norges mest miljøvennlige kjøpesenter. Ytterligere store investeringer er budsjettert. Varsling med sms til driftspersonell når feil/ avvik oppstår på anlegget.

I hovedsak er det nå LED-belysning. SD-anlegget har funksjon for tidsstyring av lys, i tillegg til bevegelsessensorer som begrenser lystiden i kjøpesenteret. Energinet registrerer avfallsmengder, sorteringsgrad og type avfall. Dette øker fokus på kildesortering, og gjør det enkelt å agere. Senteret samarbeider tett med Norsk Gjenvinning og Evotek i forhold til avfallshåndteringen.

Det er gjort en enorm oppgave for å bli Breeam in Use-sertifisert, og arbeidet vil fortsette. Senteret har tilrettelagt for sykkelparkering og kjøper miljømerket papir både innenfor renovasjon og i markedsføringen. Ved likeverdige tilbud, foretrekkes kortreist og / eller miljøsertifiserte bedrifter.

Senteret har 16 fraksjoner og godt merket system på oversiktlig og ryddig avfallsrom. Gjennom Energinett er det enkelt å følge opp kildesortering, og enkelt å se hvor det skal ageres. Varsling med sms til driftspersonell når avfallsbeholdere er fulle.

Storbyen kjøpesenter har i dag en god sorteringsgrad og med meget god varmegjenvinning – opptil imponerende 85% gjenvinningsgrad.

Kollektivtransport

Storbyen huser Østfolds største bussterminal.